Huisregels/Voorwaarden/Ticket-verkoop

Huisregels
Door betreden van de feest trailers en het kopen van een ticket ga je akkoord met onze huisregels en voorwaarden.

Algemeen

Stichting VEDJ, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.

 

Het programma is onder voorbehoud. Stichting VEDJ behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

 

Leeftijd

Voor de Dance parade geldt een leeftijdgrens vanaf 14 jaar. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement geweigerd worden.

 

Zero tolerantie drugsbeleid

Vanuit de Nederlandse overheid is bepaalt dat alle festivals in Nederland

“Zero Tolerantie” regeling hanteren. Dit houd in dat er geen soft en harddrugs zijn toegestaan op de trailers.

 

Toegang

Om toegang te kunnen krijgen tot de Dance parade dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn online verkrijgbaar via onze online ticketshop.

 

Eenmaal gekochte kaarten worden niet terug genomen. Doorverkoop van kaarten aan derden is verboden. Bezoekers krijgen bij entree van de trailers een polsbandje.

 

Toiletten

Op elke trailer is een toiletcabine te vinden, welke gratis toegankelijk zijn. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoekers van het evenement worden verwijderd.

 

EHBO

OP elke trailer is een EHBO-er aanwezig, deze gekwalificeerde EHBO-ers zullen de bezoekers nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverleners.

 

Voorwerpen en objecten

Het is verboden om podia, bouwwerken, hekken of andere objecten van de trailers te beklimmen.

Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

 

Parkeer/rijwielstalling

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.

 

Geluidsniveau

Op de trailers wordt harde muziek geproduceerd. Stichting VEDJ is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hier eventueel kunnen optreden aan het gehoor. Stichting VEDJ adviseert om oordopjes aan te schaffen en te dragen.

 

Eigen risico

Betreding van de trailers geschied op eigen risico. Stichting VEDJ, dan wel medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die aan de bezoeker(s) van het evenement mochten ondervinden.

 

Toegang onder invloed

Het is verboden de trailers onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

 

Bezoekers onder de leeftijdgrens van 18 die op welke manier dan ook aan  alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van de trailer verwijderd bij controle.

 

Toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van de trailers worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker van Stichting VEDJ. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

 

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van de (beveiliging) medewerkers dienen direct opgevolgd te worden.

 

Het is verboden om de trailers met het volgende te betreden

Alle soorten drugs soft en hard drugs dus ook gaspatronen

Sterk alcoholische dranken ( zwak alcoholische drank is toegestaan mits het niet overmatig is)

Glas/glazenflessen

Slag-, steek, vuur of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend. Dit alles op straffe van inbeslagname en/ of aangifte.

Het is verboden handel te drijven op en rond de trailers.

 

Op alles is er controle, fouilleren/visiteren, tas controle

 

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in zijn voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

 

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenement/trailer direct te worden verlaten.

 

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie Stichting VEDJ.

 

 

                                                                 --

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb